Zadnje novosti

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra

23.05.2017. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2017. - 2019. godine.