Zadnje novosti

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga

19.06.2020. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga(dalje: Odluka).