Zadnje novosti

  • 1
  • 2
Prev Next

Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra

17.04.2019. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra

04.04.2019. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra (dalje: Odluka).

Nacrt prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama i Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Bakra

06.03.2019. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama i Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Bakra.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

22.01.2019. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi