Zadnje novosti

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra

05.11.2019. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra.

Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2020. - 2022. godine

05.11.2019. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2020. - 2022. godine.