Zadnje novosti

  • 1
  • 2
Prev Next

Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

21.01.2020. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu.

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

08.01.2020. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga odluke o socijalnoj skrbi.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga

27.12.2019. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga.