Zadnje novosti

Nacrt prijedloga odluke o promjeni imena naselja u Gradu Bakru

16.09.2020. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o promjeni imena naselja u Gradu Bakru (dalje: Odluka)

Nacrt prijedloga odluke o načinu sufinanciranja odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra

09.09.2020. • Otvorena savjetovanja

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o načinu sufinanciranja odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra (dalje: Odluka).