Zadnje novosti

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

22.01.2019. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi