Zadnje novosti

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

16.11.2018. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.

Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2019. - 2021.

06.11.2018. • Otvorena savjetovanja

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2019. - 2021. godine.