Otvorena savjetovanja

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Bakra

 

Sporazum gradonačelnika za Klimu i Energiju (engl. Covenant of Mayors for Climate & Energy) jedna je od najvažnijih inicijativa Europske unije i nastavak na inicijativu Sporazuma Gradonačelnika pokrenutog 2008. godine.

Inicijativa uključuje lokalne i regionalne uprave koje se dobrovoljno obvezuju da će povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svom području. Sporazum je pokretanjem i povezivanjem lokalnih i regionalnih uprava koje imaju zajedničke ciljeve sukladne europskim energetskim i klimatskim ciljevima, postao jedinstvena inicijativa koja je prepoznata i u europskim institucijama. Lokalne vlasti su u poziciji da utječu na promjene ponašanja građana i posvete se klimatskim i energetskim izazovima kroz usklađivanje javnih i privatnih interesa te integracijom održivog energetskog razvoja u lokalne razvojne ciljeve. Gradovi potpisnici Sporazuma obvezuju se na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za 40 % do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbe istima.

U tijeku izrade ovog Akcijskog plana, Europsko vijeće raspravlja i potvrđuje svoje stajalište o europskom propisu o klimi. Cilj je tog propisa pretvoriti političko obećanje da će Unija postati klimatski neutralna do 2050. u pravnu obvezu. Time će se europskim građanima i poduzećima pružiti pravna sigurnost i predvidljivost koje su potrebne za planiranje tranzicije.

U trenutku ugovaranja i izrade Joint SECAP-a cilj smanjenja emisija za 2030. iznosio je 40 % u odnosu na razine iz 1990. Kako bi se ostvario cilj da EU postane klimatski neutralan do 2050. u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma, EU je povećala svoje ambicije za nadolazeće desetljeće i ažurirala svoj okvir klimatske i energetske politike. U tu svrhu Europsko vijeće potvrđuje obvezujući cilj EU-a za domaće neto smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u odnosu na 1990. Poziva suzakonodavce da taj novi cilj uzmu u obzir u prijedlogu europskog propisa o klimi i da taj propis brzo donesu.

Kako bi ovaj Akcijski plan bio održiv do 2030. godine Grad Bakar je ovim dokumentom predvidjela mjere za smanjenje emisija CO2 za minimalno 55 % do 2030. godine i na taj način uskladila svoju zelenu politiku sa propisima Europske unije.

Temeljem adhezijskog obrasca o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju kojeg je potpisao gradonačelnik Tomislav Klarić prema odluci Vijeća 04. srpnja 2022. godine, Grad Bakar se obavezao izraditi Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka. Navedeni akcijski plan izrađen je u skladu sa smjernicama koje proizlaze iz inicijative Sporazuma gradonačelnika te uključuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u terminu od 28. studenog do 12. prosinca 2022. godine.