Otvorena savjetovanja

Programi građenja komunalne infrastrukture, program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra u 2021. godini

Grad Bakar objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Programe građenja komunalne infrastrukture, program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra u 2021. godini.

Savjetovanje traje od 06. studenog do 07. prosinca 2020. godine. 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predložene programe, putem Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti ovdje.

Programe preuzmite u nastavku.