Završena savjetovanja

Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o sljedećim aktima:

2015. godina:

 • Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra (Izvješće o provedenom savjetovanju može se preuzeti ovdje)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2016.-2018.g. preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija za zadovoljenje javnih potreba Grada Bakra preuzmite ovdje

2016. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra  - udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga te za održavanje maškaranih zabava preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju izvješća o stanju u prostoru Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2018. godine preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2018. godine preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bakra za 2016. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Strategiji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2021. godine preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Odluku o stipendijama Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću naOdluku o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2017.-2019. godine preuzmite ovdje

2017. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2018.-2020. godine preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Trećim izmjenama i dopunama Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Bakra preuzmite ovdje

2018. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Statuta Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama -Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra – udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u razdoblju od 2015. do 2020. godine (Izvješće o provedenom savjetovanju može se preuzeti ovdje)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Izmjene Statuta Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o komunalnoj naknadi preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o komunalnom doprinosu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2019. – 2021. godine  preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi vijećnice Tamare Kojić preuzmite ovdje

2019. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju na prijedlog Odluke o paušalnom porezu po krevetu za 2019. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu i Projekcije za 2020. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama i izgubljenim životinjama te divljim životinjama preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o  uključivanju Grada Bakra u Program POS-a preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o  uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na području GB preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. i Projekcije za 2020. godinu godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2020. - 2022. godine preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra preuzmite ovdje

2020. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića čiji osnivač nije Grad Bakar od roditelja korisnika usluga preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o punoj ekenomskoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Bakar preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o komunalnom redu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Izmjene i dopune odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Izmjene i dopune poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Izmjene i dopune statuta Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Opći uvijeti isporuke komunalnog linijskog prijevoza putnika Komunalnog društva "Autotrolej" d.o.o. Rijeka preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o načinu sufinanciranja odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o promjeni imena naselja u Gradu Bakru preuzmite ovdje
 • Izvješće o provodenom savjetovanju Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provodenom savjetovanju Odluka o programu javnih potreba u sportu, kulturi, predškolskom odgoju i zdravstvu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provodenom savjetovanju Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Gradskog komunalnog društva Dobra d.o.o. preuzmite ovdje
 • Izvješće o provodenom savjetovanju Opći uvjeti prijevoza putnika Gradskog komunalnog društva Dobra d.o.o. preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za programe u nadležnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna statuta Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu preuzmite ovdje

2021. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrti prijedloga Programa preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljaja komunalnog otpada na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena statuta Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Odluku o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grad Bakra za 2021. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu preuzmite ovdje
 •  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Plana razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021.-2027. godine preuzmite ovdje

2022. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje 
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje od 2022. do 2027. godine preuzmite ovdje 
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu preuzmite ovdje 
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu preuzmite ovdje

2023. godina:

 • Izvješće o provedenom sajetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu preuzmite ovdje 
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2023. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra pruzmite ovdje.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu preuzmite ovdje. 
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Bakra za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o određivanju naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra preuzmite ovdje  

2024. godina:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2028. preuzmite ovdje