Otvorena savjetovanja

Nacrt Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar

GRAD BAKAR OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar.

Savjetovanje traje od 29. ožujka 2024. do 29. travnja 2024. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da se uključe u pripremu konačnog prijedloga i najkasnije do 29. travnja 2024. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe ispunjavanjem Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete naći ovdje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti će pregledani i razmotreni te će se sastaviti izvješće o prihvaćenim i odbijenim prijedlozima koji se odnose na predmetnu odluku. Temeljem ponuđenog nacrta prijedloga te pristiglih prijedloga formulirati će se konačni tekst prijedloga.